آیا بین قیمت نفت و قیمت فرآورده‌های نفتی رابطه مستقیمی برقرار است؟

آیا بین قیمت نفت و قیمت فرآورده‌های نفتی رابطه مستقیمی برقرار است؟

فارغ از تمامی اتفاقات ژئوپلتیک، مسائل اقتصادی، و چالش های بین المللی، مهمترین عامل تعیین کننده قیمت قیر و دیگر فرآورده‌های نفتی در جهان همچنان قیمت نفت می باشد. رابطه بین قیمت نفت و قیمت قیر خطی و هم جهت می‌باشد، البته گاها استثنا هم پیش می آید. با این حال، به منظور شفاف تر شدن این رابطه، ما در شرکت Infinity Galaxy قیمت‌های نفت برنت، نفت وست تگزاس، فیول سنگاپور و خلیج فارس، قیمت قیر سنگاپور، کره جنوبی و ایران را برای مدت شش ماه مانیتور کردیم و برآیند مانیتور روزانه این قیمتها؛ تا پایان ژانویه به صورت نمودارهای زیر می‌باشد.این نمودارها و ریز تحلیل های تاثیر گذار بر این روند قیمتها را می‌توانید در لینک هر ماه مشاهده نمایید.قیمت‌های نفت، فیول و قیر آگوست 2022قیمت نفت برنت و وست تگزاس آگوست 2022 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس آگوست 2022قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران آگوست 2022قیمت‌های نفت، فیول و قیر سپتامبر 2022قیمت نفت برنت و وست تگزاس سپتامبر 2022 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس سپتامبر 2022قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران سپتامبر 2022قیمت‌های نفت، فیول و قیر اکتبر 2022قیمت نفت برنت و وست تگزاس اکتبر 2022 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس اکتبر 2022قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران اکتبر 2022قیمت‌های نفت، فیول و قیر نوامبر 2022قیمت نفت برنت و وست تگزاس نوامبر 2022 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس نوامبر 2022قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران نوامبر 2022قیمت‌های نفت، فیول و قیر دسامبر 2022قیمت نفت برنت و وست تگزاس دسامبر 2022 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس دسامبر 2022قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران دسامبر 2022قیمت‌های نفت، فیول و قیر ژانویه 2023قیمت نفت برنت و وست تگزاس ژانویه 2023 قیمت فیول سنگاپور و خلیج فارس ژانویه 2023قیمت قیر سنگاپور ، کره جنوبی و ایران ژانویه 2023در نتیجه بررسی آمار جمع آوری شده، می‌توان نتیجه گرفت که قیر کماکان متغیر وابسته به قیمت نفت می‌باشد و عملا با وجود تمامی اتفاقات و بحران‌های بین‎‌المللی، نفت تعیین کننده‌ترین عامل قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله قیر می‌باشد.

بدون ديگاه

ارسال دیدگاه