وبلاگ صادرات

فارغ از فضای شعارگونه عدم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، وقتی در عمل، روزانه درگیر موضوعات متعدد حوزه صادرات هستید، متوجه می شوید که تجار ایرانی امکان غلبه بر شرایط سخت تحریم ها را دارند، اما آنچه این روزها تجارت را زمین گیر کرده...